Filtru cu autocuratire pentru debite mari.

Tratarea apelor uzate cu incarcari mari.