epurarea-primaraÎntr-o stație de epurare ape uzate, în treapta primară, au loc acele procedee de înlăturare a poluanților precum particule de dimensiuni mari și solide în suspensie sau sedimentabile.  Particulele de dimensiuni mari sunt reținute pe grătare, filtre statice sau rotative, iar particulele în suspensie și grăsimile sunt eliminate pe o instalație de flotație. Instalația de flotație permite și un tratament chimic, ceea ce presupune un adaus de coagulant și/sau floculant.

De regulă apele epurate într-o stație de epurare care are doar treapta primară respectă normativul NTPA 002. Acest lucru depinde foarte mult și de tipul apei uzate ce este tratată în stația de epurare. Acest lucru înseamnă că efluentul unei astfele de stații de epurare poate fi deversat la rețeaua de canalizare.

Pentru ca efluentul să poată fi deversat într-un emisar este necesar ca acesta să respecte normativul NTPA 001, ceea ce de cele mai multe ori implica o treaptă secundară la stația de epurare.

Procedee și echipamente utilizate în treapta primară

stație-de-pompare1-700x467

Într-o stație de epurare, transportul apei și asigurarea debitului constant și omogen sunt printre cei mai importanți pași.

Pompele submersibile și/sau cu instalare uscată transportă apa și nămolul între etapele tehnologice ale stației de epurare, precum și către și de la stația de epurare.

Mixerele, Agitatoarele și Aeratoarele păstrează apa omogenă și previne sedimentarea solidelor în suspensie. Aceseta sunt instalate în bazinele stației de epurare.

sita-parabolica-700x467

Materialul grosier, de regulă cu dimensiuni >0.5 mm, este reținut pe filtrele specifice. Filtrele parabolice sau cu tambur sunt concepute pentru a fi instalate la intrarea în stația de epurare. Apele filtrate sunt trimise către treapta succesivă, iar solidele care su fost separate sunt stocate sau eliminate în funcție de aplicație.

Filtrele sunt prevăzute cu sisteme de autocurățare, elemente de automatizare și funcționarea este controlată din panoul de control.

Filtrele grosiere sunt construite din oțel inoxidabil, au o durată de viață prelungită și costuri minime de exploatare.

preparare-si-dozare-chimicale-700x467

Într-o treaptă de epurare fizico-chimică a unei stații de epurare se utilizează diferite preparate chimice(o bază, un acid, un polimer) pentru a îmbunătăți perfomanțele epurării.

În zona de gospodărire a acestora sunt instalate sisteme de preparare și dozare a chimicalelor. Dozarea chimicalelor se face automat, în puncte cheie, în funcție de parametri chimici ai apei ce urmează a fi tratate în stația de epurare.

floculator-tubular-700x467

Floculatorul tubular este un echipament care are la bază principiul curgerii în bloc. Timpul de retenţie este aproape uniform şi energia de amestecare este constantă în secţiunea ţevii. În acest fel toate particulele vor fi supuse aceleiaşi energii de amestecare, în acelaşi interval de timp. Aceasta va duce la obţinerea unui precipitat uniform, cu excelente caracteristici de separare.

Energia de amestecare în compartimentul de mixare este aspectul cel mai critic al instalaţiei. În mod obişnuit, un agent de coagulare este dozat în apa reziduală,în racordul de alimentare.

Coagularea are loc în ţeavă, după unitatea de amestecare. Coagularea constă în destabilizarea materialelor poluante din influent. Are loc formarea de particule fine, care nu sunt ideale pentru separare.

instalatie-de-flotatie-cu-aer-dizolvat-700x467

Instalația de flotație cu aer dizolvat este echipamentul principal într-o stație de epurare fizico-chimică.

Flotația este o operație prin care se realizează separarea particulelor solide sau lichide de faza lichidă. Într-o flotație cu aer dizolvat, se reduc semnificativ încărcările de CBO5 si CCOCr.
Separarea se realizează prin introducerea bulelor fine de gaz (de obicei aer) în faza lichidă.
Prin acest procedeu, materiile în suspensie și grăsimile din apa uzată sunt flotate cu ajutorul bulelor fine de aer pe intreaga durata a procesului de flotatie.

Distribuția normală a presiunii face posibil ca bulele de aer să adere la particulele poluante, facându-le să plutească.  Poluanții sunt adunați într-un strat (de nămol) la suprafața compartimentului.

Un raclor de suprafață înlatura stratul de nămol. Materialul sedimentat este reținut de un sistem special amplasat la baza instalației de flotație si este descărcat periodic, prin intermediul unei vane pneumatice.

Panou-Automatizare-700x467

Toate valorile de proces, parametrii de operare vor fi monitorizați și înregistrați, iar semnalele vor fi transmise, procesate statistic, afișate și înregistrate cu ajutorul unor senzori și traductori industriali de înalta calitate.

Funcționarea stației de epurare va fi controlată automat sau manual din panoul de comandă. Interacțiunea dintre operatorul stației de epurare și panoul de comandă se pace prin intermediul unui ecran tactil sau PC.

Software-ul are o funcționare intuitivă cu reprezentare grafică a tuturor proceselor.

Apa-preepurata-700x467Apa epurată rezultată va fi deversată direct în emisar sau în canalizarea localității pe raza căreia se află unitatea.

Deznisiparea

Deznisiparea este un procedeu foarte utilizat într-o stație de epurare. Se urmărește eliminarea materialului grosier, care sedimentează ușor. Scopul principal este protejarea pompelor și a celorlalte elemente mecanice din instalație.