Pompă pentru ape uzate.

Pompă utilizată în stații de epurare