Epurarea apelor uzate de la un parc industrial

Statie de epuare a apelor uzate industriale si menajere fost finalizata si pusa in functiune in anul 2012 si respecta parametrii de deversare descrisi in normativul NTPA 001.

Linia tehnologica a statiei de epurare include o treapta mecanica, una biologica si o instalatie pentru deshidratarea namolului cu decantor centrifugal.